אפליה מחמת גיל במקום העבודה - ינשוף

אפליה מחמת גיל במקום העבודה

אפליה מחמת גיל במקום העבודה

תאור העבודה:

עבודה אקדמית בחברה ועבודה ומשפטים
מק"ט: 2430 חברה ועבודה

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת באפליית עובדים עקב גילם בקבלה לעבודה , בפיטורים או בפרישה, למרות                    החקיקה המתקדמת בכל הנוגע לזכויות עובדים, ישנה בישראל תופעה בולטת של אפליה פוגענית ובוטה כלפי קשת רחבה של קבוצות באוכלוסייה.  אפליה מטעמי גיל והדרתם של העובדים המבוגרים משוק העבודה פוגעים בערך  השוויון, על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח -1988  ויש בהם כדי להשפיל ולפגוע בכבודם של הזקנים על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב – 1992. מבוא אפליה כתוצאה מגילנות אפליה מחמת גיל בשלבי העסקה השונים התערבות המדינה לצמצום האפליה העסקה לאחר גיל פרישה סיכום ומסקנות ודעה אישית רשימה ביבליוגרפית  

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!