אפליה מטעמי גיל בקבלה לעבודה ובפיטורים - ינשוף

אפליה מטעמי גיל בקבלה לעבודה ובפיטורים

אפליה מטעמי גיל בקבלה לעבודה ובפיטורים

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית  בחברה ועבודה  ומשפטים
מק"ט: 2431 חברה ועבודה

תקציר העבודה:

עבודה זו תעסוק באפליית עובדים על רקע גילם בכל הקשור לקבלה לעבודה והפיטורים. על אף החקיקה המתקדמת הקיימת בישראל בכל הקשור לזכויות עובדים ושוויון הזדמנויות בעבודה, תופעת האפליה בישראל הינה פוגענית וקשה עבור קשת רחבה של קבוצות באוכלוסייה הישראלית. הדרתם של העובדים המבוגרים ממעגל העבודה מהווים פגיעה בערך השוויון להם זכאית אוכלוסייה זאת, מפאת אזרחותם בישראל, ואף מהווה מקור השפלה ופגיעה בכבוד הזקנים מעצם היותם זקנים. דגש מיוחד יש על חוסר השוויון בקבלה לעבודה מפאת הגיל המתקדם, שכן מרבית המעסיקים מתייחסים לגיל הכרונולוגי של מבקש העבודה, על אף כי אין לגיל הכרונולוגי השפעה על התפקיד ולעיתים אינו תואם את יכולתו של מבקש העבודה. מבוא פרק 1 – ניתוח מאפייני אוכלוסיית המבוגרים וההסדרה הנורמטיבית בישראל של העסקתם פרק 2 – איסור אפליה מטעמי גיל על פי חוק פרק 3 -  בחינה של גיל פרישה ביולוגי פרק 4 – אפליה בקבלה לעבודה מטעמי גיל סיכום מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!