אפליית נשים בשוק העבודה: האם האימהות משפיעה על הקרירה של האם העובדת - ינשוף

אפליית נשים בשוק העבודה: האם האימהות משפיעה על הקרירה של האם העובדת

אפליית נשים בשוק העבודה: האם האימהות משפיעה על הקרירה של האם העובדת

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית  בחברה ועבודה
מק"ט: 2435 חברה ועבודה

תקציר העבודה:

בעבודה זו אסקור את המונחים שוויון ואפליה באופן כללי. ארחיב על האפליה כלפי נשים על רקע מין ואפרט על מספר חוקים רלוונטיים, במרכזם, החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה. אציג את האפליה שמתרחשת כלפי נשים בעבודה בשלב הראשוני של הקבלה לעבודה ובזמן העבודה תוך מתן דוגמאות מהפסיקה הישראלית. לסיום, אדבר על אחד הפתרונות האפשריים למיגור התופעה שהוא ההעדפה המתקנת כלפי נשים. מבוא שוויון ואפליה איסור אפליה על מין אפליית נשים בקבלה לעבודה ובזמן העבודה העדפה מתקנת סיכום, מסקנות ודעה אישית ביבליוגרפיה

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!