ארגון הג'יהאד האסלאמי בשטחים החל משנת 1981 - ינשוף

ארגון הג’יהאד האסלאמי בשטחים החל משנת 1981

ארגון הג’יהאד האסלאמי בשטחים החל משנת 1981

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית  במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את ארגון הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, החל משנת 1981 (הקמתו) על האידיאולוגיה שלו היונקת מהג'יהאד האסלאמי המצרי, מטרותיו ודרכי פעולתו, עד כמה הוא קורץ מאותה אידיאולוגיה והאם אכן הוא פועל תחת אותה אידאולוגיה גם היום? מבוא רקע תיאורטי
  1. המצע הרעיוני של תנועת הגיהאד האסלאמי הפלסטיני
1.1. האחים המוסלמים 1.2. האחים המוסלמים בפלסטין וההתפלגות של הג'יהאד האסלאמי
  1. 2. הג'יהאד האסלאמי – רקע כללי
2.1. הגיהאד האסלאמי – הקמה, אידאולוגיה ושיטות פעולה 2.2. הגיהאד האסלאמי המצרי - מטרות, אידאולוגיה ופעילות
  1. הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני
3.1. הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני – רקע כללי 3.2 הגיהאד האסלאמי הפלסטיני - מטרות, אידיאולוגיה ופעילות דיון וסיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!