באיזו מידה המרקם השבטי של תימן יוכל להתאחד שוב לכדי מדינה מאוחדת? במבט השוואתי לפני האביב הערבי (2011) ואחריו לימינו. - ינשוף

באיזו מידה המרקם השבטי של תימן יוכל להתאחד שוב לכדי מדינה מאוחדת? במבט השוואתי לפני האביב הערבי (2011) ואחריו לימינו.

באיזו מידה המרקם השבטי של תימן יוכל להתאחד שוב לכדי מדינה מאוחדת? במבט השוואתי לפני האביב הערבי (2011) ואחריו לימינו.

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

העבודה מתבססת על מאמרים העוסקים בהיסטוריה של תימן, באביב הערבי בתימן, וניתוח השסעים בחברה התימנית וכן על ספרות מחקר שנכתבו ע"י חוקרים יהודים וערבים כאחד. המסקנה שלי לאחר כתיבת העבודה - המרקם השבטי בתימן מונע ממדינת תימן להיות מאוחדת .מיום הקמתה ועד היום. גם האחודים שנעשו היו מלאכותיים והחזיקו פרקי זמן קצרים. האינטרסים הנוגדים בין השבטים השונים חזקים מכל רצון להיות מאוחדים. תוכן עניינים תקציר מבוא פרק א: היסטוריה של תימן כולל דמוגרפיה, מעורבות זרה, פוליטיקה פרק ב: ניתוח השסעים בחברה התימנית ודוגמאות. פרק ג :תימן - ארץ במלחמה בין כוחות אימפריאליים שונים , –מהמאה 16 ועד המאה 20 פרק ד: תימן משנת 1962 ועד 1967 -תקופת מלחמת האזרחים בתימן פרק ה : תימן לפני עידן האביב הערבי. משנת 1972 עד 2011 פרק ו: תימן אחרי עידן האביב הערבי – 2011 ועד ימינו. דיון ומסקנות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!