באיזו מידה השפיעה כמות הקורבנות האמריקאים על סיום מלחמת וייטנאם - ינשוף

באיזו מידה השפיעה כמות הקורבנות האמריקאים על סיום מלחמת וייטנאם

באיזו מידה השפיעה כמות הקורבנות האמריקאים על סיום מלחמת וייטנאם

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את מלחמת וייטנאם הקשה והמורכבת במטרה לבדוק דרך שאלת המחקר, באיזו מידה השפיע כמות הקורבנות של החיילים והאזרחים על סיום מלחמת וייטנאם. תוכן עניינים 1. מבוא 2. קונפליקטים ויישוב קונפליקטים: עמ' 5 3. ניתוח - באיזו מידה השפיעו הקורבנות האמריקאיים על סיום המלחמה 3.1. רקע היסטורי – הטראומה והקורבנות של מלחמת וייטנאם: עמ' 11 3.2 מאפייניה העיקריים של מלחמת וייטנאם: עמ' 14 3.3 מטרות מעורפלות ואובדן רב של אזרחים וחיילים וייטנאמים: עמ' 16 3.4 אבידות אמריקניות רבות ומחאה מתפשטת: עמ' 24 סיכום ומסקנות: עמ' 31 רשימת מקורות: עמ' 34

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!