באיזו מידה ניתן לראות את תנועת חמאס כתנועה לאומית? - ינשוף

באיזו מידה ניתן לראות את תנועת חמאס כתנועה לאומית?

באיזו מידה ניתן לראות את תנועת חמאס כתנועה לאומית?

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

עבודת סמינר זו תעסוק בסוגיות של דת ומדינה על פי אידיאולוגיית החמאס העדכנית, במהלך העבודה אפרט ואסביר על ארגון החמאס: הרקע להקמתו, פועלו בעבר וכיום ואבחן את התמורות והשינויים האידיאולוגיים שחלו בו בשנים האחרונות. כל זאת על מנת לברר היכן הם עומדים מבחינה אידיאולוגית היום ואיזה סוג של מדינה הם רוצים להקים. תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 רקע תיאורטי פרק ראשון - מיסוד תנועת האסלאם - אידיאולוגיה איסלאמית ופוליטית 1.1 האחים המוסלמים – האידאולוגיה והארגון שהיוו את הבסיס לחמא"ס: עמ' 4 1.2 עלייתו של הארגון בעזה והסכסוך מול ישראל: עמ' 8 פרק שני - תנועת החמא"ס – היסטוריה, מבנה, תהליכי פוליטיזציה ולאומיות 2.1 הגדרת ארגון חמא"ס ומטרותיו: עמ' 10 2.2. משאביו של ארגון חמא"ס: עמ' 12 2.3. דרך פעולת הארגון ומבנהו: עמ' 14 פרק שלישי – האם חמאס הוא תנועה לאומית? 3.1. חמאס על פי חוקרים מערביים - ישראלים: עמ' 19 3.2. חמאס על פי חוקרים מזרחיים - פלסטיניים: עמ' 24 דיון וסיכום: עמ' 28 רשימת מקורות: עמ' 31

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!