באיזו מידה פעלה מדינת ישראל לשילובם של האזרחים הבדואים בחברה – היבטים של קרקעות וגיוס לצה"ל - ינשוף

באיזו מידה פעלה מדינת ישראל לשילובם של האזרחים הבדואים בחברה – היבטים של קרקעות וגיוס לצה”ל

באיזו מידה פעלה מדינת ישראל לשילובם של האזרחים הבדואים בחברה – היבטים של קרקעות וגיוס לצה”ל

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בסוציולוגיה
מק"ט: 2495 סוציולוגיה

תקציר העבודה:

במקביל לניסיון לרכז את הבדואים במספר יישובים, התפתח במדינת ישראל תהליך של התדיינות בשאלת הבעלות על אדמות אזור הסייג. כבר בשנות ה-50 הגישו הבדואים תביעות בעלות על חלקים מאדמות הנגב, כשמדינת ישראל מצידה טענה שאין כלל בידי הבדואים כל הוכחה שהיא לבעלות חוקית על אותן אדמות. בשנת 2012 הוכנה הצעת חוק להסדר המחלוקת . תוכן עניינים מבוא 3 1. יחסי המדינה והמיעוטים 1.1. מאפיינים של מיעוטים 5 1.2. הרוב היהודי והיחס למיעוטים 6 1.3. מעמדם של הערבים בישראל ותפיסתם האזרחית 9 2. מעמדם של הבדואים בישראל 2.1. היישובים הבדואים בישראל 13 2.2. שילוב חברתי וכלכלי של הבדואים 14 3. שילוב הבדואים בחברה - סוגיית הקרקעות וסוגיית הגיוס 3.1. סוגיית הקרקעות 18 3.2. המצב ביישובים הלא מוכרים 20 3.3. תוכנית פרוואר 25 3.4. סוגיית הגיוס 27 דיון וסיכום 32 רשימת מקורות 35

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!