באילו קשיים ואתגרים נתקלים מבוגרים עם ADHD בעולם התעסוקה והלימודים הגבוהים - ינשוף

באילו קשיים ואתגרים נתקלים מבוגרים עם ADHD בעולם התעסוקה והלימודים הגבוהים

באילו קשיים ואתגרים נתקלים מבוגרים עם ADHD בעולם התעסוקה והלימודים הגבוהים

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית ברפואה וסוציולוגיה
מק"ט: 2500 סוציולוגיה

תקציר העבודה:

מטרתה של עבודה זו הייתה לבחון את הקשר בין הפרעות קשב בקרב מבוגרים וההשפעות הרגשיות הנלוות לכך, ההשתלבות במעגלי החיים - תעסוקה, לימודים, חברה - וכיצד ניתן להתמודד עם כך. הממצאים מעלים שאנשים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז יתקשו להשתלב במעגלי החיים ויסבלו במקרים רבים מתחושת בדידות. ניכר כי למבוגרים עם ADHD יש רמה גבוהה של רגשות שליליים וביניהם רגשות הבדידות הנובעים מתחושות שוני חברתי, מדדי יכולת, והתנסויות בהשוואות חברתיות עוד מימי בית הספר המוקדמים. תוכן עניינים מבוא 1. סוגים והגדרות של הפרעת ADHD 2. מהן הפרעות קשב אצל מבוגרים 3. טיפול במבוגרים עם הפרעת קשב דיון וסיכום מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!