באילו תנאים חוקי הלבוש בצרפת עולים בקנה אחד עם הדמוקרטיה? - ינשוף

באילו תנאים חוקי הלבוש בצרפת עולים בקנה אחד עם הדמוקרטיה?

באילו תנאים חוקי הלבוש בצרפת עולים בקנה אחד עם הדמוקרטיה?

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

בעבודה זו אבחן באילו תנאים חוקי הלבוש בצרפת עולים בקנה אחד עם הדמוקרטיה. לשם כך אבדוק את הקשר בין "חוק איסור הצגת סמלים דתיים בבתי הספר בצרפת", הידוע כ"חוק הרעלות" וכן את החוק האוסר לבישת בורקות במרחב הציבורי בצרפת לבין הדמוקרטיה הצרפתית. תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 1. בין דת לדמוקרטיה וזכויות אדם 1.1. ערכים דמוקרטיים וזכויות אדם: עמ' 4 1.2. דת, שיוך חברתי וחשיבותם לאדם: עמ' 5 2. אסלאם, מגדר ודמוקרטיה: עמ' 10 3. חוקי הלבוש בצרפת והשפעתם על ערכי הדמוקרטיה: עמ' 15 4. השלכות אפשריות של חוקי הלבוש על ישראל: עמ' 20 סיכום: עמ' 24 רשימת מקורות: עמ' 26

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!