בוררות כמנגנון ליישוב סכסוכי עבודה (ממ"ן 17 ) - ינשוף

בוררות כמנגנון ליישוב סכסוכי עבודה (ממ”ן 17 )

בוררות כמנגנון ליישוב סכסוכי עבודה (ממ”ן 17 )

תאור העבודה:

עבודה אקדמית בחברה ועבודה
מק"ט: 2503 חברה ועבודה

תקציר העבודה:

ממ"ן 17 בוררות כמנגנון ליישוב סכסוכי עבודה

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!