בוררות, סכסוכי עבודה ומה שביניהם - ינשוף

בוררות, סכסוכי עבודה ומה שביניהם

בוררות, סכסוכי עבודה ומה שביניהם

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בחברה ועבודה
מק"ט: 2504 חברה ועבודה

תקציר העבודה:

במסגרת עבודתי אבחן את יעילותו של מנגנון הבוררות לפתרון סכסוכי עבודה בישראל, ואנתח עד כמה הוא אפקטיבי בהשוואה למנגנונים אחרים. ישנם הבדלים ביחסי העבודה בהקשר של סכסוכי עבודה כאשר מדובר בסכסוך פרטי אל מול קיבוצי. סכסוכים בסקטור הפרטי מוכרעים באופן משמעותי יותר על ידי כוחות השוק, בעוד שבמקרה הקיבוצי ההסתמכות על איתותי שוק, הן מצד המעסיק והן מצד העובדים, נמוכה בהרבה. תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 פרק 1 – בוררות 1.1 אופן ניהול הליך הבוררות: עמ' 5 1.2 תרומת הבוררות ויתרונותיה: עמ' 7 פרק 2 – בוררות בדיני עבודה 2.1 בוררות על פי חוק יישוב סכסוכי עבודה: עמ' 10 2.2 בוררות חובה בשירות הציבורי: עמ' 11 2.3 הגבלת הבוררות במשפט העבודה: עמ' 14 פרק 3 - יחסי הכוחות להעדפת הבוררות: עמ' 16 3.1 העדפת העובד: עמ' 17 3.2 פערי הכוחות בפסיקה: עמ' 18 4. מנגנונים אחרים ליישוב סכסוך עבודה 4.1. הגישור בישראל: עמ' 20 4.2. תיווך: עמ' 23 4.3. זכות השביתה: עמ' 24 סיכום: עמ' 27 מקורות: עמ' 30

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!