בין מנהיגים בין אידיאולוגיות מלחמת איראן-עיראק האספקט הדתי - ינשוף

בין מנהיגים בין אידיאולוגיות מלחמת איראן-עיראק האספקט הדתי

בין מנהיגים בין אידיאולוגיות מלחמת איראן-עיראק האספקט הדתי

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

בעבודה זו אחקור את השימוש הדתי באיסלאם בידי שתי המדינות היריבות - איראן ועיראק. שתי המדינות החזיקו באידיאולוגיות אסלאמיות שונות – זו המהפכנית של איראן, וזו הבעת'ית -חילונית של עיראק. במהלך המלחמה עשו שני המנהיגים שימוש נוקב באותן אידיאולוגיות דתיות וניסו להתאימם להלך הרוח של מדינתם אשר השתנה בעקבות המלחמה הארוכה. ת ו כ ן ע נ יי ני ם: 1. מבוא ...................................................................................... 3 2. סקירה ספרותית – הגורמים לפרוץ המלחמה ....................................4 י2.2 שינויי המשטר באיראן ועיראק ...........................................................7 3. מלחמת איראן – עיראק .............................................................. 8 4. האסלאם בשרות המלחמה ......................................................... 11 5. דיון מסכם ............................................................................. 15 6. ביבליוגרפיה ............................................................................17

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!