בנימין נתניהו בשנים 1992-1996 - ינשוף

בנימין נתניהו בשנים 1992-1996

בנימין נתניהו בשנים 1992-1996

תאור העבודה:

עבודה אקדמית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

שאלת המחקר: כיצד בנימין נתניהו מיתג עצמו בשנים 1992-1996 כפי שבא לכדי ביטוי במערכת הבחירות בשנת 1996 איך בנימין נתניהו שיווק עצמו במערכת הבחירות בשנת 1996

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!