גורלן של ארגוני נשים פלסטיניות בנכבה של 1948 - ינשוף

גורלן של ארגוני נשים פלסטיניות בנכבה של 1948

גורלן של ארגוני נשים פלסטיניות בנכבה של 1948

תאור העבודה:

עבודה אקדמית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

עבודה זו בחנה את גורלן של ארגוני הנשים הפלסטיניות בתקופת הנכבה, כיצד פעלו לפני טראומה לאומית זאת? וכיצד פעלו לאחריה? עולה מעבודה זו כי ארגוני הנשים הפלסטיניים היו ארגונים שנטועים היטב במרחב הערבי ופעלו למען יתר שוויון מגדרי של האישה הערביה תוף שיתוף פעולה עם ארגוני נשים ערביות במדינות אחרות. ארגונים אלו לא שמו את הנושא הפלסטיני בהקשר הלאומי שלו בראש סדר היום ונמנעו המתערבות בפוליטיקה הלאומית הפלסטינית המפוצלת והמסוכסכת.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!