ההשפעה האיראנית על חזבאללה - ינשוף

ההשפעה האיראנית על חזבאללה

ההשפעה האיראנית על חזבאללה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית  במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

עבודה זו תחקור את השאלה הבאה - האם חיזבאללה כגרורה איראנית עצמאי יותר בנושאי פנים לבנונים מאשר בנושאי חוץ. השערתי היא כי ממצאי העבודה יעלו כי הארגון אינו עצמאי יותר במדיניות הפנים, זאת כיוון שהאינטרס האיראני באיזור, והשאיפה להגמוניה, מכתיבים מדיניות השואפת לעצב את הארגון, כמו המשטרים הערביים האחרים, ברוח המהפכה האיסלאמית. מבוא פרק 1 - האינטרסים של המשטר האיראני באיזור - אידיאולוגיה ושאיפה להגמוניה פרק 2. האינטרסים של חיזבאללה - אידיאולוגיה וסמכות דתית איראנית פרק 3 - מדיניותו של חזבאללה בנושאי פנים וההשפעה האיראנית פרק 4 - מדיניותו של הארגון בנושאי חוץ וההשפעה האיראנית סיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!