הקשר בין הלכה ודמוקרטיה - ינשוף

הקשר בין הלכה ודמוקרטיה

הקשר בין הלכה ודמוקרטיה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בסוציולוגיה
מק"ט: 2461 סוציולוגיה

תקציר העבודה:

ראשי פרקים: 1. מהי דמוקרטיה? 2. ההלכה היהודית 3. מעמד האשה 4. בחירות 5. שוויון בפני החוק

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!