הקשר בין פרסומות המציגות דימויי גוף גבריים לבין הרכישה של מוצרים - ינשוף

הקשר בין פרסומות המציגות דימויי גוף גבריים לבין הרכישה של מוצרים

הקשר בין פרסומות המציגות דימויי גוף גבריים לבין הרכישה של מוצרים

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בסוציולוגיה
מק"ט: 2462 סוציולוגיה

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את שאלת המחקר הבאה - האם קיים קשר בין פרסומות המציגות דימויי גוף גבריים לבין הרכישה של מוצרים? המשתנה התלוי בעבודה זאת - עמדה של הצרכן או רכישת המוצר והמשתנה הבלתי תלוי - דימויי גוף גבריים בפרסומות. תוכן עניינים 1. תקשורת, פרסומות ותהליך הרכישה 1.1. מהו מסגור תקשורתי: עמ' 4 1.2. מטרתו של הפרסום: עמ' 5 1.3 הגורמים המשפיעים על תגובת הצרכן לפרסומת: עמ' 6 2. מושג הגבריות והתפתחותו בעידן המודרני 2.1 מהי גבריות: עמ' 9 2.2 מהי גבריות מודרנית: עמ' 10 2.3. מושג הגבריות בקרב הדור הצעיר: עמ' 10 3. ייצוגי גברים וגבריות בתקשורת ובפרסומת 3.1 מהו ייצוג באמצעי התקשורת ובפרסומת: עמ' 12 3.2. דימויי מגדר גבריים בפרסומות: עמ' 13 3.3. דימוי הגבר בפרסומות בישראל: עמ' 15 3.4 הגבריות החדשה בראי התקשורת: עמ' 17 4. מחקר אישי 4.1 שיטה ומבנה המחקר: עמ' 19 4.2 כלי המחקר: עמ' 20 4.3. הליך המחקר: עמ' 20 4.4. משתני המחקר: עמ' 20 4.5. תוצאות המחקר: עמ' 21 4.6 מגבלות המחקר: עמ' 31 4.7 המלצות עתידיות: עמ' 31 דיון וסיכום: עמ' 32 רשימה ביבליוגרפית: עמ' 34 נספח 1- שאלון: עמ' 37 נספח 2 –הגבר הקלאסי: עמ' 39 נספח 3 – הגבר האטרקטיבי: עמ' 40

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!