השתלבותן של נשים חד הוריות בשוק העבודה ואחריות הורית - ינשוף

השתלבותן של נשים חד הוריות בשוק העבודה ואחריות הורית

השתלבותן של נשים חד הוריות בשוק העבודה ואחריות הורית

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בסוציולוגיה
מק"ט: 2465 סוציולוגיה

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את שאלת המחקר הבאה - כיצד מערכת הבטחון הסוציאלי משפיעה על שילוב בין אחריות משפחתית והשתתפות בשוק העבודה בקרב אמהות חד הוריות. תוכן עניינים א. מבוא: עמ' 3 סקירת ספרות ב. אחריות הורית והשתתפות בשוק העבודה - אימהות חד הוריות: עמ' 4-5 ג. השילוב בין אחריות הורית והשתתפות בשוק העבודה: עמ' 6-15 ד'. מדיניות סוציאלית בתחום ההורות: עמ' 16-21 ה. השפעת המדיניות הסוציאלית על השתתפות בשוק העבודה בקרב אמהות חד הוריות: עמ' 22-36 ו. דיון ןומסקנות: עמ' 37-38 רשימת מקורות: עמ' 39-41  

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!