השתלבות נשים ערביות בשוק התעסוקה בישראל - ינשוף

השתלבות נשים ערביות בשוק התעסוקה בישראל

השתלבות נשים ערביות בשוק התעסוקה בישראל

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בסוציולוגיה
מק"ט: 2464 סוציולוגיה

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את סוגיית השתלבותן של הנשים הערביות בשוק העבודה ותעמוד על הגורמים השונים המכתיבים את עתידה המקצועי של האישה הערבייה. תוכן עניינים תקציר: עמ' 3 מבוא: עמ': עמ' 4-7 2. סקירת ספרות - תוצאות מחקרים 2.1 נשים בשוק התעסוקה - אפליה הבולטת יותר במצבה של האישה הערביה: עמ' 8-15 2.2. האוכלוסייה הערבית ושילובה בשוק התעסוקה - אפליה המשפיעה יותר על נשים: עמ' 16-26 3. דיון וסיכום: עמ' 27-29 4. רשימת מקורות: עמ' 30

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!