זכויות נשים בחברה הערבית בישראל - ינשוף

זכויות נשים בחברה הערבית בישראל

זכויות נשים בחברה הערבית בישראל

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בסוציולוגיה
מק"ט: 2467 סוציולוגיה

תקציר העבודה:

עבודת מחקר זו תבחן את שאלת המחקר עד כמה מגנה ישראל על זכויות נשים ערביות מפני רצח על כבוד המשפחה. רצח על רקע חילול כבוד המשפחה, מתייחס לרצח של אדם על ידי בני משפחתו מתוך אמונה של מבצעי הרצח כי, הקורבן פגע בכבודה של משפחתם. מבוא ___________________________________________ עמ' 3-4 פרק 1 – זכויות נשים בעולם ___________________________ עמ' 5-12 פרק 2 – חקיקה ופסיקה בישראל למניעת התופעה ___________ עמ' 13-20 פרק 3 – תופעת אלימות נגד נשים ערביות והבעייתיות בהתמודדות במ"י ____ עמ' 22-24 סיכום ומסקנות ___________________________________ עמ' 25-27 ביבליוגרפיה _____________________________________ עמ' 28-32  

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!