טרור בינלאומי ואסלאם פנאטי האינטרנט בשירות ארגוני הטרור- ינשוף

טרור בינלאומי ואסלאם פנאטי האינטרנט בשירות ארגוני הטרור-

טרור בינלאומי ואסלאם פנאטי האינטרנט בשירות ארגוני הטרור-

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במדעי המדינה ויחבל ובתקשורת

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את מערכת יחסי הגומלין בין פעילי ארגוני הטרור לבין רשת האינטרנט כדי לברר האם אכן לא בכדי מצאו פעילי הטרור בעולם כולו את עננת האינטרנט על יכולותיה המדהימות ככלי שרת העולה היטב בקנה אחד עם יעדיהם כפי שיפורטו להלן. מזה למעלה מעשור מזוהה חדירתו של אמצעי פרסום, תקשורת, קניות, מכירות ובמה פוליטית חדשים בדמות האינטרנט, אמצעי הצובר תאוצה חסרת תקדים ואף היו מי שהגדירוהו כאחד משלוש התגליות אשר עיצבו את פני המאה החולפת, אף יותר מאשר תרמה המצאת המחשב עצמו (שכן זה האחרון הינו "אך ורק" תשתית ואילו האינטרנט הינו יישום מדהים הנסמך על תשתית זו וגובר עליה בערכיותו). מכאן, אך טבעי הוא כי קשר ארגוני הטרור והאינטרנט לא יפקד ואכן ניתן לזהות קשר אמיץ הנחלק לשני מישורים : האחד, בודדים וקבוצות המנסים לתקוף רשתות מחשב הנסמכות על תשתית האינטרנט-תופעה המוכרת בשמה "טרור קיברנטי" (Cyber Terrorism) והאחר, יכולת העברת המסרים באמצעות האינטרנט המקנה יכולות אטרקטיביות ביותר עבור הכלל כמו גם עבור פעילי ארגוני הטרור ואף טרוריסטים בודדים וכמובן, להתקשרות פנים ארגונית. מבוא ורקע היסטורי פרק ראשון-רקע תיאורטי-אינטרנט, טרור ומה שביניהם מהו האינטרנט ? מהו טרור ? ומה ביניהם ? האינטרנט כאמצעי פופולארי בקרב ארגוני הטרור פרק שני-האינטרנט בשירות ארגוני הטרור-הלכה למעשה האינטרנט כאמצעי גיוס האינטרנט כאמצעי להפצת אידיאולוגיה "איך הם עושים את זה ?" כיצד בכל זאת ניתן לטפל בקשר הסימביוטי בין טרור ואינטרנט ? אפילוג רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!