כיבושי אחמד גרן והאסלאם באתיופיה - ינשוף

כיבושי אחמד גרן והאסלאם באתיופיה

כיבושי אחמד גרן והאסלאם באתיופיה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את השפעתם של כיבושי אחמד גרן על אתיופיה ואת התפשטות האסלאם במדינה זאת בקרן אפריקה בעקבות כיבושי גרן, ניכר כי כיבושי גרן היוו נקודת מפנה בדברי ימיה של אתיופיה והקנו למדינה זו תרבות והשפעה אסלאמית לדורות שתיבחן בעבודה זאת. מבוא פרק ראשון: אתיופיה - רקע וקונפליקט דתי 1.1. אתיופיה - רקע כללי 1.2 היסטוריה פוליטית ודתית של אתיופיה 2. אחמד גרן וחדירת האסלאם לאתיופיה 2.1 חדירת האיסלאם לאתיופיה טרם גרן 2.2. גרן וההסתערות על אתיופיה 2.3 האיסלאם באתיופיה - סקירה היסטורית פרק שלישי - האסלאם באתיופיה והעימות עם הנצרות 3.1. הקשר של מוחמד לאיסלאם באתיופיה 3.2. השפעות חיצוניות על המתח בין אסלאם ונצרות דיון וסיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!