כיצד המדיניות הניאו ליברלית השפיעה על העובדים המאורגנים בישראל בהשוואה לשיטת הסוציאל דמוקרטית הנהוגה במדינות סקנדינביה - ינשוף

כיצד המדיניות הניאו ליברלית השפיעה על העובדים המאורגנים בישראל בהשוואה לשיטת הסוציאל דמוקרטית הנהוגה במדינות סקנדינביה

כיצד המדיניות הניאו ליברלית השפיעה על העובדים המאורגנים בישראל בהשוואה לשיטת הסוציאל דמוקרטית הנהוגה במדינות סקנדינביה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בסוציולוגיה
מק"ט: 2470 סוציולוגיה

תקציר העבודה:

מערכת יחסי העבודה היא מסגרת מושגית או מעין מודל מחשבתי, המסייע בידינו להבין את הגורמים העיקריים המשפיעים והמעצבים את דפוסי פעילויות הגומלין שבין הצדדים המשתתפים במערכת. תוכן העניינים 1. מבוא: עמ' 3 2. סקירת ספרות 2.1 השיטה הכלכלית-חברתית הניאו-ליברלית בישראל: עמ' 4-8 2.2 השיטה הכלכלית-חברתית הסוציאל דמוקרטית בסקנדינביה: עמ' 9-14 2.3 צורת התארגנות העובדים המאוגדים בישראל 2003-2011: עמ' 15-26 2.4 צורת התארגנות העובדים במדינות סקנדינביה: עמ' 27-31 2.5 השוואה בין השפעתן של השיטות הכלכליות הניאו ליברלית והסוציאל דמוקרטית על צורת התארגנות העובדים: עמ' 32-34 3. סיכום: עמ' 35 4. רשימת מקורות: עמ' 36  

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!