מהם הכלים הרגולטוריים בהם נעשה שימוש במהלך ההפרטה החלקית בשירותי הרווחה לילדים ונוער בסיכון במדינת ישראל? - ינשוף

מהם הכלים הרגולטוריים בהם נעשה שימוש במהלך ההפרטה החלקית בשירותי הרווחה לילדים ונוער בסיכון במדינת ישראל?

מהם הכלים הרגולטוריים בהם נעשה שימוש במהלך ההפרטה החלקית בשירותי הרווחה לילדים ונוער בסיכון במדינת ישראל?

תאור העבודה:

תקציר העבודה:

עבודה זו מטרתה להתחקות אחר השינוי שחל בשירותי הרווחה בעשורים האחרונים במדינת ישראל. הנושא בו תעסוק העבודה הנו מסגרות להשמה חוץ-ביתית לילדים ונוער, ושאלת המחקר תהא "מהם הכלים הרגולטוריים בהם נעשה שימוש במהלך ההפרטה החלקית בשירותי הרווחה לילדים ונוער בסיכון במדינת ישראל?". רציונל המחקר הוא שההפרטה החלקית בכל הנוגע לשירותי הרווחה במדינת ישראל התקבלה לנוכח קשיים משמעותיים שהתגלעו בשיטה הסוציאליסטית אשר לפיה אמונה המדינה על מתן שירותי הרווחה בלבד, כפי שיוצגו בעבודה.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!