מהפכת הקצינים החופשיים במצרים - המשכיות או שינוי - ינשוף

מהפכת הקצינים החופשיים במצרים – המשכיות או שינוי

מהפכת הקצינים החופשיים במצרים – המשכיות או שינוי

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את השינויים אשר חולל המשטר תחת הנהגתו של נאצר ותבחן את השפעתם של שינויים אלו לאחר מותו של נאצר. לשם כך העבודה תסקור את מצבה של מצרים קודם לעליית המשטר ואת הגורמים לעלייתו. עוד תבחן העבודה את האירועים שהוליכו למהפכת הקצינים והסיבות שתרמו למהפכה, וכן את האידיאולוגיה של המשטר. העבודה תנתח בנוסף את השפעתה המתמשכת של מהפכה זו. וטיקיוטיס מסביר שהישגיו והצלחותיו של נאצר נבעו מהחלטות שגויות שנאצר נקט, במישור מדיניות החוץ והפנים של מצרים, החל מהפניית משאבים מיותרים למלחמות חיצוניות שלא היתה בהן תועלת, ממשיך בכריתת ברית עם הגוש הסובייטי, על פני המערבי, שליטה בדגם מונרכי על פעילות המשק, הווי אומר הלאמת הבנקים הזרים ובלימת זרימה של הון זר למדינה, צנזורה חזקה על נושא החינוך, החברה והתקשורת, התערבות יתר על תכני הלימוד, שימוש ציני בתקשורת להאדרת דמותו ופולחן אישיות מוגזם, כל הגורמים הללו על פי וטיקיוטיס הובילו לירידת כוחו של נאצר ותהליך שנראה מבטיח בתחילתו הסתיים בכשלון מבוא פרק ראשון: המצב במצרים לפני מהפכת הקצינים 1.1. החברה המצרית - מאבק אידיאולוגי בין שתי אסכולות – מערבית וערבית-אסלאמית 1.2. שלטונו של המלך פארוק פרק שני: מהפכת הקצינים במצרים 2.1. נאצר והמהפכה – רקע כללי 2.2. עלייתו של המשטר ורקע כלל 2.3. הסוציאליזם של משטר הקצינים 2.4. מדיניותו הכלכלית של נאצר 2.5. מדיניות החוץ של נאצר 2.6. הרפורמות בחינוך ובחברה 3. האם המהפכה הצליחה? שינויים ותמורות סיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!