מידת ההזדהות של ערביי ישראל עם המדינה - ינשוף

מידת ההזדהות של ערביי ישראל עם המדינה

מידת ההזדהות של ערביי ישראל עם המדינה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בסוציולוגיה
מק"ט: 2517 סוציולוגיה

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן כיצד משפיעה מידת ההזדהות עם המדינה והמאפיינים התרבותיים הייחודיים של פרטים באוכלוסיה הערבית בישראל על תפיסתם את מידת האפקטיביות של הארגונים הוולנטריים, בהשוואה למידת ההזדהות עם המדינה של בני העדה האתיופית בישראל והמאפיינים התרבותיים הפרטים וכיצד היא משפיעה על תפיסתם את מידת האפקטיביות של הארגונים הוולנטריים. 1.מבוא .2 המגזר השלישי בישראל - אלפי התארגנויות של אזרחים 2.1 צביון הארגונים - הספקת שירותים, פעילות חברתית ומעט סנגור 2.2 ריבוי הארגונים - גלובליזציה, "ניאו ליברליזם" ותוכנית מהל"ב 3.דיון וממצאים 3.1 עמותות ערביות בישראל - מיעוט ארגונים, התנדבות ישירה ואפקטיביות חלקית 3.2 התנדבות ישירה במגזר הערבי נשענת על יסודות תרבותיים ודתיים 3.3. עמדת הערבים: אפליה וקריטריונים נוקשים מקשים על רישום ואפקטיביות הארגונים 3.4 הוועדה לבדיקת המגזר השלישי: המדינה מתייחסת לארגונים הערביים כגורם עוין 3.5 ארגוני מגזר שלישי אתיופיים - מצב כלכלי וחברתי רגיש מאיץ הקמת ארגונים 3.6 קפיצה במספר הארגונים - מודעות פוליטית גוברת ותחושות קיפוח 3.7 הארגונים בראי הציבור האתיופי - כשלים ארגוניים ואפקטיביות נמוכה 3.8 הארגונים האתיופים סובלים ממחסור בתקציבים ממשלתיים ותרומות סיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!