ניתוח קמפיין פוליטי - העבודה 2013 - ינשוף

ניתוח קמפיין פוליטי – העבודה 2013

ניתוח קמפיין פוליטי – העבודה 2013

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

עבודה זו תנתח את קמפיין העבודה בבחירות 2013 ותעמוד על מאפייניו באמצעות ניתוח תשדירי התעמולה של המפלגה טרם הבחירות ובמהלך הקמפיין הפוליטי. תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 2. סקירת ספרות 2.1. מהו שיח ציבורי ומסגור תקשורתי: עמ' 4-8 2.2 מהו קמפיין בחירות ומהי תעמולה פוליטית - מסד תיאורטי: עמ' 9-13 2.3. מערכות בחירות בראי המדיה - עיתונות, טלוויזיה ואינטרנט: עמ' 14-21 2.4 הרקע לבחירות לכנסת התשע עשרה – קמפיין 2013: עמ' 22-25 2.5 קמפיין הבחירות של העבודה 2013: עמ' 26-28 3. מחקר אישי- ניתוח תעמולה הבחירות של העבודה קמפיין 2013: עמ' 29-32 4. סיכום ודיון: עמ' 33-34 5. רשימת מקורות: עמ' 35-36

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!