ניתוח רשת הנהגת החמאס בתקופתו של השייח' יאסין - ינשוף

ניתוח רשת הנהגת החמאס בתקופתו של השייח’ יאסין

ניתוח רשת הנהגת החמאס בתקופתו של השייח’ יאסין

תאור העבודה:

עבודה אקדמית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

תיאוריית הרשתות בה אשתמש לניתוח מבנה ההנהגה של החמאס בתקופתו של השייח' יאסין, ממפה רשתות ובודק מי קשור למי ובאיזה אופן .בנוסף היא בודקת ברמה הפרטנית מה איכות הקשר בין שחקנים ספציפיים? ובאיזה אופן הם קשורים - ישיר, עקיף? עוד בוחנת תיאוריה זו מה ניתן ללמוד על חוזקה של המערכת כמכלול, מה נקודות החולשה שלה ואלו יחידים או קבוצות שולטים בה?

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!