סיכויים למהפכה נוספת באיראן - ינשוף

סיכויים למהפכה נוספת באיראן

סיכויים למהפכה נוספת באיראן

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

עבודה זו תבקש לבחון לאן מועדות פניה של הרפובליקה האסלאמית של איראן - האם פניה אכן למהפכה נוספת, לאחר מהפכת 1979, או שהתנאים אינם בשלים לחילופי משטר בטהרן. אני סבורה כי שאלה זו נושאת חשיבות רבה לנוכח היותה של מדינה זו מדינת מפתח - הן מבחינה איזורית, כמדינה השואפת להתחרות על ההגמוניה באיזור, הן מבחינת העולם הערבי הסוני המתנגד למשטר בטהרן, והן מבחינת ישראל לאור סוגיית המשך פיתוח הגרעין על ידי איראן והאיום שהוא מציב על ישראל. במהלך העבודה אשווה בין הגורמים שהובילו למהפכת 1979 למצב באיראן היום ואבדוק כמה פרמטרים ומידת התקיימותם במהפכה שהעלתה את חומייני לשלטון ובאיראן כיום - תסכול המוני, קיומן של אליטות היוצאות נגד השלטון, מוטיבציה מאחדת שקוראת למהפכה, משבר פוליטי חמור ומדיניות סובלנית של העולם כלפי המהפכה. באמצעות בחינת גורמים אלה אל מול מצבה של איראן דהיום, אבקש לעמוד על הסיכויים למהפכה נוספת. אשער כי גורמים אלו אכן מתקיימים כיום באיראן, אולם בעוצמה שאינה מספקת בכדי להצית את אש המהפכה. . מבוא 2. מהי מהפכה - הגדרה ותיאוריות 3. מהפכת 1979 - האם הייתה ניתנת לחיזוי? 4. אחרי המהפכה - איראן בשאיפה להגמוניה 5. המצב הפנימי באיראן 6. גורמים סביבתיים - איראן ויחסיה עם העולם 7. איראן והאביב הערבי 8. סיכום - הגורמים למהפכה - האם קיימים באיראן דהיום? 9. רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!