עמדותיו של הוועד היהודי האמריקני בסוגיות הנוגעות למדינה היהודית בשני העשורים הראשונים של ישראל - ינשוף

עמדותיו של הוועד היהודי האמריקני בסוגיות הנוגעות למדינה היהודית בשני העשורים הראשונים של ישראל

עמדותיו של הוועד היהודי האמריקני בסוגיות הנוגעות למדינה היהודית בשני העשורים הראשונים של ישראל

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

בעבודה זו אבחן את עמדותיו של הועד היהודי – אמריקני בסוגיות למדינה היהודית בעשורים הראשונים של המדינה, וכיצד עמדות אלו השפיעו על היחסים עם המדינה. הוועד היהודי-האמריקאי הינו ארגון יהודי אמריקאי שנועד לשמור על זכויותיהם של היהודים הנמצאים בתפוצות ואינם חיים בארצות הברית. תוכן עניינים: מבוא __________________________________________________________ עמ' 3-4 פרק 1 – הוועד היהודי – אמריקאי _____________________________________ עמ' 5-10 פרק 2 – שינוי היחס של הועד היהודי אמריקאי למ"י _______________________ עמ' 11-15 פרק 3 – בן גוריון וארה"ב – הוויכוח עם המנהיגות היהודית אמריקאית __________ עמ' 16-20 סיכום ומסקנות ________________________________________________ עמ' 21-24 ביבליוגרפיה __________________________________________________ עמ' 25-26

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!