תגובתו של בית הדין הישראלי לכרסום בזכות לפרטיות בעבודה בעידן הטכנולוגי - ינשוף

תגובתו של בית הדין הישראלי לכרסום בזכות לפרטיות בעבודה בעידן הטכנולוגי

תגובתו של בית הדין הישראלי לכרסום בזכות לפרטיות בעבודה בעידן הטכנולוגי

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית המציגה את תגובתו של בין הדין הישראלי לכרסום בזכות לפרטיות בעבודה בעידן הטכנולוגי. ובוחנת באיזו מידה מגן בית הדין הישראלי על הזכות לפרטיות בעבודה בעידן של התפתחות בטכנולוגיות של אמצעי המעקב והניטור שבהם משתמש המעסיק.

תקציר העבודה:

בעבודה סמינריונית זו אציג את תגובתו של בין הדין הישראלי לכרסום בזכות לפרטיות בעבודה בעידן הטכנולוגי. ואבחן, באיזו מידה מגן בית הדין הישראלי על הזכות לפרטיות בעבודה בעידן של התפתחות בטכנולוגיות של אמצעי המעקב והניטור ? . בחרתי לעסוק בנושא זה בעבודה סמינריונית זו בגלל העובדה שאני עובד בבניין משרדים ראשי של חברת תקשורת גדולה המרושת במצלמות אבטחה, אני משתמש בטלפון נייד ובדוא"ל מקצועי ומחשב אישי המסופקים לי ע"י מקום העבודה בידיעה שכל הפעולות בכלי עבודה אלה מבוקרות.  וכמו כן החברה בה אני מועסק יודעת בכל רגע נתון באיזה חדר אני שוהה בבניין בגלל השימוש בתג עובד מגנטי בכניסה לכל חדר או מתחם בבניין. כך שלמעשה אני נחשב לעובד שפרטיותו מאותגרת ומאוימת ע"י אמצעי מעקב וניטור טכנולוגיים. גם אם הדבר נעשה בהסכמה מדעת שלי או לחילופין מחוסר ברירה  וגם אם התרגלתי למצב הזה ושאני מבין שמעקב זה הוא לא עניין אישי נגדי אלא רצון וזכות של המעסיק לשלוט ולפקח על מקום העבודה, הרי ברור שמדובר במצב שהוא לא טבעי שעשוי לפגוע בי במצבים פרטיים מסוימים ושעדיף שלא היה קיים בכלל. ולכן עניין אותי מאוד כיצד הדין הישראלי מתייחס לסיטואציית הפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות במקום העבודה ובאיזה אופן המערכת המשפטית מגנה על האינטרסים שלי כעובד בנושא רגיש זה. שיטת המחקר שנבחרה בעבודה זו היא סקירה עיונית של מאמרים ומחקרים אקדמיים וכתבות מעולם העיתונות, שנכתבו ב – 20 השנים האחרונות , העוסקים בנושא פרטיות, משפט ,עבודה, טכנולוגיה  והשילוב בניהם. פרק 1 : מבוא  בפרק 2 אציג את  הזכות לפרטיות של העובד אל מול זכות הקניין ואינטרס המעסיק לדעת. בפרק 3 אציג את פוטנציאל הפגיעה בעובד באמצעות אמצעי המעקב והניטור הטכנולוגיים. בפרק 4 אציג את התייחסות החוק ומערכת בתי הדין לפגיעה בפרטיות העובד. בפרק 5 אבצע סיכום של העבודה ומענה לשאלת המחקר. נושא הפרטיות בעבודה הוא נושא מורכב הכולל היבטים משפטיים רבים בתחום יחסי העבודה. עבודה זו עוסקת בסיכוני הפגיעה בפרטיות העובד כתוצאה מהפעלת אמצעים טכנולוגיים של מעקב וניטור ע"י המעסיק ובחינת תגובתו של בית הדין הישראלי לסיכונים אלה. ישנם מרכיבים נוספים הקשורים לפגיעה בפרטיות העובד במקום העבודה שאינם נגרמים ישירות ע"י המעסיק ושלא נכללו בעבודה זו לדוגמא: פגיעת סייבר במאגר המידע של נתוני העובדים הקיים בארגון או פגיעה שעלולה להגרם ע"י עמית/עובד אחר בחברה שאינו קשור למעסיק למשל הטרדה מינית לסוגיה, שיימינג , חשיפת מידע רפואי חסוי או חשיפת נטיות מיניות (אאוטינג)  וכדומה.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!