אחריותם של סרבני גט בנזיקין - ינשוף

אחריותם של סרבני גט בנזיקין

אחריותם של סרבני גט בנזיקין

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במשפטים
מק"ט: 2404 משפטים

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את אחריות סרבני הגט בנזיקין. במדינת ישראל הסדרי נישואין וגיטין הינם בסמכות הבלעדית של בתי הדין הרבניים. על פי ההלכה, גט הניתן לאישה חייב להינתן מתוך הרצון החופשי של הנותן, כאשר קיימת רשימה מצומצמת ביותר, אשר מונה את המקרים שבהם ניתן לכפות גירושין על האיש כנגד רצונו. במקרה והאיש "גירש" את האישה מתוך כפייה שאינה כלולה ברשימה האמורה אזי מדובר ב"גט מעושה" והינו פסול. פירושו של דבר שאם אותה אישה נישאת לאיש אחר, או מקיימת יחסי אישות עם גבר אחר אזי הילדים שנולדים כאמור, הנם ממזרים. התופעה של אדם, המסרב לגרש את אשתו כאשר היא תובעת גירושין, וכן להיפך, נקראת סרבנות גט. המצב יכול להתדרדר עד כדי ניסיון לסחוט את הצד השני, המבקש להתגרש. סרבן הגט נוטה להעמיד תנאים לא הוגנים ואף לא מציאותיים הנוגעים לכסף, רכוש ואף משמורת הילדים, שהצד המבקש גט אינו מסוגל למלא, אפילו אם היה מסכים לדרישות המופרזות הללו. מבוא פרק 1. מסורבות גט ועגונות 1.1. מהן מסורבות גט ועגונות 1.2. גברים שנשותיהם אינן מסכימות או אינן נמצאות כדי לקבל גט פרק 2. סנקציות כנגד סרבני גט 2.1. הסנקציות כמקור הלכתי 2.2. ההסדר במשפט הישראלי 2.3. עילה נזיקית בגלל סרבנות גט פרק 3. אחריותם בנזיקין של סרבני-גט 3.1. מהי האחריות הנזיקית 3.2. שאלת הצפיות בנזיקין בעניין של גט 3.3. טיב הנזק שנגרם למסורבת הגט 3.4. תביעות נזיקין בין בני-זוג פרק 4 - הזכות להתגרש כזכות חוקתית פרק 5. משפט משווה 5.1. ארצות-הברית מול ישראל 5.2. קנדה מול ישראל סיכום ביבליוגרפיה

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!