אחריות המדינה בפעולה מלחמתית - סוגיית ההתיישנות - ינשוף

אחריות המדינה בפעולה מלחמתית – סוגיית ההתיישנות

אחריות המדינה בפעולה מלחמתית – סוגיית ההתיישנות

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במשפטים
מק"ט: 2399 משפטים

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את סוגיית ההתיישנות בכל הקשור לפעולה מלחמתית, תוך הצגת סקירת ספרות בנושא, חוק ופסקי דין הקשורים לסוגיה. בסוגיית ההתיישנות בפעולה מלחמתית מבקשת המדינה בחקיקתה לצמצם את התביעות נגדה לאחר כל פעולה מלחמתית, ולצמצם את האפשרות להוכיח שקיים נזק כתוצאה מפעולה מלחמתית לאחר חלוף השנים. בעבודתי אערוך סקירה אודות החקיקה הקשורה בהתיישנות - דרכה נוכל להבין את הסוגייה שנקראת התיישנות ביתר בהירות, כמו כן אזכיר את התייחסותם של חוקרים ושופטים בעניין, בין אם דרך סקירה ספרותית ובין אם בניתוח פסקי דין העוסקים בסוגיה. עיקר המחקר יהיה סביב פעולות מלחמתיות בגדה המערבית ובעזה דהיינו "השטחים הכבושים" שגם להגדרה זו יש חלק ניכר בסוגיות העולות מהפעולות המלחמתיות באזור. אם נגדיר את הנזקים בפעולה מלחמתית בפשטות נבין שכל נזק שנוצר מפעולה מלחמתית בין שני צדדים, יש לכאורה הבנות בין הצדדים שכל אחד יישא באחריות כלפי נזקיו הוא, אבל לפעולות המלחמתיות בשטחים יש אופי מיוחד הקשור בהתייחסות המדינה לשטחים והקשור בענייני הכרה וסופיות ואי סופיות החוזים הנכרתים בין ישראל לרשות הפלשתינית. יתרה מזו ובעיקר בשל חוסר היציבות בשטחים והמאבק בין הזרמים שם בינם לבין עצמם ובינם לבין ישראל ובמיוחד שלרשות הפלשתינאית אין שיניים לאכוף ולפצות. מבוא 1. חקיקה - אחריות המדינה בפעילות מלחמתית 2. מהי אחריות המדינה בפעילות מלחמתית הלכה למעשה 3. אחריות המדינה בנזיקין - סוגיית ההתיישנות סיכום ודיון רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!