אחריות נושאי משרה בתאגידים בעבירות מס - ינשוף

אחריות נושאי משרה בתאגידים בעבירות מס

אחריות נושאי משרה בתאגידים בעבירות מס

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במשפטים
מק"ט: 2401 משפטים

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את אחריותם של נושאי משרה בתאגיד לפעולות של התאגיד ובאיזו מידה הן פליליות. האם ביצע בעל תפקיד בתאגיד, באופן אישי, את יסודות העילה המקימה חבות? ככלל, הדין הישראלי אינו עושה הבחנה בין יחיד לתאגיד. על פי סעיף 4 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 "מקום שמדובר באדם – אף חבר-בני-אדם במשתמע, בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד." עם זאת, כמובן שמצבים והליכים משפטיים מחייבים התאמות במעבר בין אדם "טבעי" לבין תאגיד. נוכח ההתפתחויות והניסיון שהצטברו מאז חקיקת סעיף 23, עלה הצורך בתיקון ועדכון החקיקה המטילה אחריות פלילית על תאגידים. הצורך בבחינת משטר האחריות הפלילית על תאגידים בישראל עלה, בין היתר, כתוצאה מביקורת של ארגון הOECD בנושא שוחד עובדי ציבור זרים. בעקבות זאת, הקים שר המשפטים דאז, פרופ' יעקב נאמן, צוות לבחינת אחריות פלילית של תאגידים ודרכי ענישתם, בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי) (להלן: "צוות תאגידים" או "הצוות"). הצעת חוק זו מבוססת על עבודת הצוות ומסקנותיו בנושא האחריות הפלילית של תאגידים. 1. מבוא: 2. אחריות פלילית של תאגידים 2.1. המצב המשפטי לפי סעיף 23 לחוק העונשין 2.2. עיקרי החוק המוצע 3. תורת האורגנים ואחריות אישית של מנהלים 3.1. תורת האורגנים ואחריות שילוחית 3.2. אחריותו האישית של נושא המשרה 3.3. מהו מנהל פעיל 4. פסיקות בנושא אחריות נושאי משרה וטענת ההסתמכות 4.1. אחריות נושאי משרה – חידושי הפסיקה 4.2. טענת ההסתמכות 5. משפט משווה – חובת הפיקוח על תאגידים דיון וסיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!