אחריות פלילית במצב של שכרות - ינשוף

אחריות פלילית במצב של שכרות

אחריות פלילית במצב של שכרות

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במשפטים
מק"ט: 2402 משפטים

תקציר העבודה:

העבודה תבחן את ההבטים השונים של אחריותם הפלילית של עבריינים תחת השפעת אלכוהול. לעיתים קרובות מוגשים כתבי אישום כנגד אנשים נורמטיבים שנפלו קרבן לחוק בכך שחשבו כי הם לא עוברים על הנורמה. העבירה מתגבשת בשלב ששיקול דעתם משתבשת והבחירה החופשית והצלולה לגבי הכמות מטושטשת גם בשל השפעת החומרים ומחמירה בשל חוסר היכולת לאמוד את הכמות המותרת ללא קשר להשפעת האלכוהול. המחוקק הישראלי התייחס בדין להגנה מאחריות פלילית במקרה של ביצוע מעשה בשכרות, והבחין בין שלושה מצבים. מבוא 1. הגדרת נהיגה בשכרות ואחריות פלילית 2. אחריות פלילית תחת השפעת אלכוהול 3. חקיקה ופסיקה 4. משפט משווה סיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!