אסטרטגיות טבלה לעומת ניסוי וטעייה בבעיות מילוליות במתמטיקה והשפעתן על ההתמודדות בפתרונן אצל תלמידי כיתה ח'. - ינשוף

אסטרטגיות טבלה לעומת ניסוי וטעייה בבעיות מילוליות במתמטיקה והשפעתן על ההתמודדות בפתרונן אצל תלמידי כיתה ח’.

אסטרטגיות טבלה לעומת ניסוי וטעייה בבעיות מילוליות במתמטיקה והשפעתן על ההתמודדות בפתרונן אצל תלמידי כיתה ח’.

תאור העבודה:

עבודה אקדמית בחינוך
מק"ט: 2427 חינוך

תקציר העבודה:

רעיון למחקר הנוכחי עלה בעקבות התעניינות לנושא ומהרצון שלי לדעת וללמוד כיצד ניתן להקל בהוראת נושא בעיות מילוליות במתמטיקה שלא לגרום לתלמידים לשנוא נושא ולהביאם למצב של התעניינות ואף לחקר בעיה. מהניסיון שלי ובעת לימוד נושא ,בכל פעם אני אפגש במילים של תלמידים :אני לא מבין  כיצד ניתן לפתור בעיה מילולית ,אני לא יכול לפתור בעיה מילולית ,בעיות מילוליות קשה לי , אני לא אוהב אותו ,דבר זה הטריד אותי וגרם לי לחקור כיצד ניתן לסייע לתלמידים להתמודד עם בעיות מילוליות מסוגים שונים.  חשוב שהתלמידים יתרגלו אסטרטגיות שיעזרו להם לפתור בעיות שהם עלולים להיתקל בהן , בכדי לפתור בעיות מילוליות בהצלחה   התלמידים חייבים להבין אותן ,לקשר אותן למצבי למידה משמעותית ,ולדעת באילו תהליכים הם יכולים להשתמש כדי להשיג תשובות נכונות . חשוב שהמורים יעברו שינוי תפיסתי  על הדרך שבה יש לפתור בעיות מילוליות ,ההבנה של פתרון בעיות אפשר ליישם מודלים מתמטיים חשובה וגם יש לגשר בין שפה מתמטית המחייבת את ראיית הרכיבים מתמטיים לבין שפה טבעית המחייבת התייחסות אוריינות לטקסט השלם.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!