אסטרטגיות לניהול סכסוך בין דורי בין הורים לילדים במשפחה ערבית בעידן מודרני - ינשוף

אסטרטגיות לניהול סכסוך בין דורי בין הורים לילדים במשפחה ערבית בעידן מודרני

אסטרטגיות לניהול סכסוך בין דורי בין הורים לילדים במשפחה ערבית בעידן מודרני

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית  בחינוך
מק"ט: 2428 חינוך

תקציר העבודה:

המחקר הזה יוסיף לספרות המחקרית אודות מאפייני היחסים בין הורים לילדים אחרי תהליך המודרניזציה שעוברת החברה הערבית בישראל, ונותן לי כחוקרת  תמונה רחבה ומעמיקה אודות הגורמים לסכסוכים שמתרחשים בין הורים וילדים  ואסטרטגיות להתמודדות עם סכסוכים אלו במטרה לעזור לשני צדדים לחיות בשלווה יותר.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!