אפקטיביות של הכשרות מורים וגננות - ינשוף

אפקטיביות של הכשרות מורים וגננות

אפקטיביות של הכשרות מורים וגננות

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית  בחינוך
מק"ט: 2437 חינוך

תקציר העבודה:

הכשרות, הדרכות ורכישת ידע חדש הם מרכיבים מרכזיים בקריירה המקצועית של מורים וגננות. אלו מפיקים מהן תועלות שונות ומגוונות. ולכן, אחת השאלות החשובות ביחס להכשרות ולהדרכות שמקבלים מורים וגננות עוסקת במידת האפקטיביות שלהן, ובגורמים להצלחה או הכשלון של ההכשרות וההדרכות. בהקשר זה סוגיית הותק של המורים והגננות בולטת במיוחד. מחד גיסא, ותק בהוראה מייצג צבירת ניסיון, מומחיות, רפרטואר רחב של אסטרטגיות חינוכיות ונכונות רבה יותר לסתגלנות. מאידך גיסא, ותק בהוראה מלווה לעיתים בהתנגדות לשינוי, בקיבוע מחשבתי ובחוסר נכונות לאמץ שיטות עבודה חדשות. מכאן עולה השאלה, מה הופך הכשרה או הדרכה ליעילה יותר? ובעיקר, האם הותק בהוראה מהווה מרכיב שתורם בתהליך ההדרכה וההכשרה, או להיפך, מהווה גורם המעכב את הפתיחות והקבלה של ההדרכה ותכניה? סוגיה זו מעניינת אף יותר במקרה של גננות, שכן, רק מיעוט של מחקרים עוסקים בהכשרות ובהדרכות שמקבלות גננות בכלל, ובאפקטיביות שלהן בפרט. לאור זאת, שאלת המחקר שתנחה את העבודה הנוכחית היא: האם קיים קשר בין הוותק של הגננת לבין מידת התועלת שהיא מפיקה מההדרכה שהעבירה לה גננת מובילה? בעבודה, תחילה, אפנה להסבר מפורט אודות ותק בהוראה וארחיב על חשיבותו של היבט זה. אחר כך, אעמוד על חשיבותן של תוכניות הכשרה והדרכה למורים בכלל וגננות בפרט ואסכם ברציונל המחקרי המוביל לשאלת המחקר.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!