אקלים כיתתי - ינשוף

אקלים כיתתי

אקלים כיתתי

תאור העבודה:

עבודה אקדמית בחינוך
מק"ט: 2436 חינוך

תקציר העבודה:

ראשית אקלים כיתתי מוגדר כסביבה אינטלקטואלית חברתית רגשית ופיזית שבה התלמידים לומדים. האקלים הכיתתי נקבע על ידי שלל גורמים לרבות אינטראקציות בין מורה לתלמיד ובין תלמידים, כמו גם גורמים דמוגרפיים, סטריאוטיפים ומעוד נתונים סביבתיים חברתיים כלכליים אחרים. סקירת ספרות מצב סוציו אקונומי  עוני ומעמד כלכלי חברתי (מצב סוציו-אקונומי)  השפעת מצב סוציו אקונומי  מצב סוציו אקונומי ומשפחות "רב בעייתיות" השפעת מצב סוציו-אקונומי נמוך על תחום החינוך רקע סוציולוגי: מצב סוציו-אקונומי ובתי הספר מצב סוציו-אקונומי והשכלה גבוהה אקלים כיתתי ומצב סוציו אקונומי  ביבליוגרפיה 

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!