אקלים רגשי-חברתי בגן - ינשוף

אקלים רגשי-חברתי בגן

אקלים רגשי-חברתי בגן

תאור העבודה:

עבודה אקדמית בחינוך
מק"ט: 2438 חינוך

תקציר העבודה:

אקלים הוא דבר מאוד דינמי. הוא מורכב ומושפע הרבה מהדרך שבה הגננת נוכחת, מה היא מקרינה כלפי חוץ ומאישיותה, יחד עם רמת האכפתיות שלה ומעורבותה. האקלים החינוכי לא תלוי רק בפעולה ישירה, אלא גם בגורמים נוספים, חיצוניים, אשר יכולים להשפיע על האקלים החינוכי, וכך כל ילד תופס את האקלים החינוכי בדרכו שלו. אקלים חיובי מאופיין בין היתר באווירה רגועה בגן, גננת רגישה המטפחת יחסי גומלין חיוביים ומעניקה תמיכה רגשית. התמיכה הרגשית תלויה במידה שבה הגננת מבטאת רגשות של חום וכבוד כלפי הילדים והילדות, רמת הרגישות שלה, והרמה בה היא מגיבה לצרכיהם. התמיכה הרגשית מאפשרת לילדים לקחת חלק באופן פעיל עם הסביבה ולהתמודד בצורה אפקטיבית יותר עם אתגרים לימודיים וחברתיים. מחקרים מראים שלפעמים מי שקובע את האווירה בגן, אלו ילדים עם בעיות התנהגות, שרמת התוקפנות והאלימות שלהם גבוהה במיוחד. ככל שהרכב הקבוצה בגן הינו בעייתי, כך גם האקלים בגן מתוח. עוד נמצא כי כאשר יש בגן אחוז גבוה של ילדים עם בעיות התנהגות, ובמקביל ילדים עם בעיות 'הפנמה', כדוגמת רמת חרדה מוגברת, הגננות נוטות להיכנס לעימותים תכופים, ולבטא כלפי הילדים 'המחצינים' עוינות ודחייה- דבר הפוגע באיכות הקשר של הגננות עם הילדים, ומשפיע על רמת השחיקה של הגננו.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!