אתגרים של הנחלת כלי הגישור בקרב תלמידות בבית ספר חרדי - ינשוף

אתגרים של הנחלת כלי הגישור בקרב תלמידות בבית ספר חרדי

אתגרים של הנחלת כלי הגישור בקרב תלמידות בבית ספר חרדי

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית  בחינוך
מק"ט: 2447 חינוך

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בתהליך הקניית כלי הגישור לתלמידות בבית ספר חרדי. העבודה נחלקת לשלושה חלקים עיקריים: חלק תיאורטי, חלק מעשי וחלק אינטגרטיבי. בחלק התיאורטי מוצגים המודלים, בהם נעזרתי לצורך הקניית כלי הגישור והם-המודל הפרגמטי של פישר, יורי, ופאטון, 2013. עקרונות הגישור בהם התמקדתי במיוחד הם: "הקשבה פעילה", "שאילת שאלות", "שיקוף", "מיסגור מחדש" ו"משא ומתן שיתופי".

מבוא
  1. פרק תיאורטי
1.1. עקרונות הליך הגישור 1.2. תוכניות גישור במערכת החינוך 1.3. אתגרים בהנחלת תוכניות גישור
  1. פרק מעשי
  2. פרק אינטגרטיבי
סיכום

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!