באיזו מידה פעולותיה של הצנזורה מאזנות בין חופש הביטוי וזכות המידע לבין הצרכים הביטחוניים? - ינשוף

באיזו מידה פעולותיה של הצנזורה מאזנות בין חופש הביטוי וזכות המידע לבין הצרכים הביטחוניים?

באיזו מידה פעולותיה של הצנזורה מאזנות בין חופש הביטוי וזכות המידע לבין הצרכים הביטחוניים?

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במשפטים וסוציולוגיה
מק"ט: 2497 משפטים

תקציר העבודה:

מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית ולכן היא מחויבת לערכים דמוקרטיים כמו חופש הביטוי והזכות למידע. חופש הביטוי היא זכות בעלת מעמד מיוחד הן משום חשיבותה על המשטר הדמוקרטי והן משום חשיבותה לשימור המשטר הדמוקרטי המבוסס המבוסס על החלפת דעות, והן משום תפיסתה כערך הקשור לכבוד האדם וקידום חירות והאוטונומיה שלו. תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 1. צנזורה וחופש הביטוי: עמ' 4 2. חופש העיתונות וביטחון המדינה: עמ' 7 3. צנזורה בהקשרים ביטחוניים: עמ' 9 4. בין חופש העיתונות לביטחון המדינה - עניין שניצר: עמ' 13 5. בין חופש העיתונות לביטחון המדינה – שניצר והמצב כעת: עמ' 16 דיון וסיכום: עמ' 22 רשימת מקורות: עמ' 24

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!