בג"צ קעדאן ומעמדן של קרקעות ישראל - ינשוף

בג”צ קעדאן ומעמדן של קרקעות ישראל

בג”צ קעדאן ומעמדן של קרקעות ישראל

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במשפטים
מק"ט: 2502 משפטים

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את סוגיית קרקעות המדינה והקצאתן לערבים בפריזמה של עקרונות השוויון והדמוקרטיה במדינת ישראל ותבחן את השפעתו של פסק דין זה על מעמדן של הקרקעות במדינת ישראל. תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 1. ערך לאומיות הקרקעות במדינת ישראל – רקע לבג"צ קעדאן: עמ' 4 2. התיישבות יהודית בארץ ישראל: עמ' 6 3. בג"צ קעדאן – ההחלטה: עמ' 10 4. בג"צ קעדאן והשלכותיו על מעמדן של קרקעות המדינה: עמ' 18 5. בג"צ קעדאן והשפעתו על העקרונות הדמוקרטיים: עמ' 23 דיון וסיכום: עמ' 27 רשימת מקורות: עמ' 29

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!