בחינת הקשר בין ותק הגננת ובין מידת התועלת המופקת מהדרכה שניתנת על ידי גננת מובילה - ינשוף

בחינת הקשר בין ותק הגננת ובין מידת התועלת המופקת מהדרכה שניתנת על ידי גננת מובילה

בחינת הקשר בין ותק הגננת ובין מידת התועלת המופקת מהדרכה שניתנת על ידי גננת מובילה

תאור העבודה:

עבודה אקדמית בחינוך
מק"ט: 2507 חינוך

תקציר העבודה:

עבודת הגננת היא מורכבת אף יותר שכן תפקידה ייחודי במסגרת החינוכית. הגננת צריכה לתפקד ולפעול בתפקיד מורכב ומרובה תפקידים, וזאת באופן עצמאי משום שהגננת מתפקדת למעשה כמנהלת עצמאית של יחידה פדגוגית, אדמיניסטרטיבית והיא אחראית על הקשרים עם כל הגורמים הקשורים בגן: משרד החינוך, הורים, פסיכולוגים, הפיקוח והרשות המקומית.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!