ביקורת פנימית וציבורית - ינשוף

ביקורת פנימית וציבורית

ביקורת פנימית וציבורית

תאור העבודה:

עבודה אקדמית במשפטים
מק"ט: 2520 משפטים

תקציר העבודה:

מתיאור זה עולות מספר שאלות 1. כיצד יש לישב את הנאמנות של המבקר לזה שמינה אותו ולראשי האגפים, שהם בני משפחתו עם עבודתו כמבקר? 2. האם מבקר שמונה על ידי ראש הרשות יכול בכלל להיות עצמאי? 3. כיצד צריך לנהוג המבקר במקרה זה?

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!