בית ספר כארגון - ינשוף

בית ספר כארגון

בית ספר כארגון

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בחינוך
מק"ט: 2523 חינוך

תקציר העבודה:

תוכן עניינים פרק א.1 - פרופיל ארגון ................................................................................. 2 חלק ב.1- אבחון ארגונ ................................................................................... 3 ב.א מודל SWOT .................................................................................................. 3 ב.ב מודלים אבחוניים .............................................................................................. 4 ב.ג הממצאים העיקרים ........................................................................................... 5 ב.ד מנהיגות הארגון ............................................................................................... 6 ב.ה ניהול צוות ...................................................................................................... 8 חלק ג'- צמצום פערים והובלת שינוי ............................................................. 11 חלק ד'- רפלקציה אישית ............................................................................. 13 ד.א רפלקציה הדס אלמקייס .................................................................................. 13 ד.ב רפלקציה לירון מלין ....................................................................................... 14 ביבליוגרפיה ............................................................................................... 15

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!