בנים/בנות בלימודי מדעי המחשב - ינשוף

בנים/בנות בלימודי מדעי המחשב

בנים/בנות בלימודי מדעי המחשב

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בחינוך
מק"ט: 2529 חינוך

תקציר העבודה:

בעבודתי זו אבקש לבחון את תמונת הפערים הבין-מגדריים במדעי המחשב בשלב החינוך התיכוני תוכן ענינים: מבוא 3 פערים בין בנים ובנות במוסדות חינוך 5 חינוך והשכלה במדע וטכנולוגיה בתקופת התיכון 7 לימודי המחשב במסגרת האקדמיה בקרב נשים וגברים 9 הסיבות לירידה של נערות הלומדות מדעי המחשב 10 גורמים חברתיים בבית ובבתי הספר 13 סטריאוטיפיזציה 13 בטחון עצמי 14 סוציאליזציה 15 תמיכה חברתית 15 חסמים העומדים בפני נשים בעולם העבודה 17 המלצות מעשיות 18 הגדלת האינטרס של נערות ללימודי מדעי המחשב 20 מה צופה העתיד ללימודי מדעי המחשב בקרב נשים וגברים 21 סיכום 23 ביבליוגרפיה 24

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!