גיל האחריות הפלילית בישראל ובעולם - ינשוף

גיל האחריות הפלילית בישראל ובעולם

גיל האחריות הפלילית בישראל ובעולם

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית  במשפטים
מק"ט: 2452 משפטים

תקציר העבודה:

סמינריון זה, הינו סמינריון עיוני שנועד לבחון את ההשלכות של גיל האחריות הפלילית. כאמור, גיל אחריות הפלילית מהווה נדבך עיקרי לביסוס הרשעה והעמדה לדין של נאשם בפלילים. הבעייתיות בגיל אחריות פלילית נוגעת בעיקר בקרב עבריינות נוער וקטינים שאינם בגיל האחריות הפלילית המוגדרת בישראל, מה שמוביל למצב בו ישנם קטינים המבצעים עבירות פליליות ולעיתים חמורות ואינם נענשים על כך. מבוא פרק 1 – גיל אחריות פלילית בישראל ובעולם פרק 2 – גישות ותיאוריות התמודדות עם תופעת עבריינות נוער פרק 3 – משפט רצוי סיכום ומסקנות ביבליוגרפיה

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!