החלטות וצווים בהליך הבוררות - סמכותו של הבורר במשפט הישראלי - ינשוף

החלטות וצווים בהליך הבוררות – סמכותו של הבורר במשפט הישראלי

החלטות וצווים בהליך הבוררות – סמכותו של הבורר במשפט הישראלי

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במשפטים
מק"ט: 2505 משפטים

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את נושא ההחלטות והצווים בפסק הבוררות ותתמקד כיצד בסוגיה כיצד מנמק הבורר את פסק דינו, מהן סמכויותיו ומהי סמכותו של בית המשפט להתערב בפסקי דין הבורר? תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 1. בוררות: עמ'6 מקומה של הבוררות בין השיטות ליישוב סכסוכים: עמ' 6 בוררות - משפט עברי: עמ' 7 הבוררות בדיני מדינת ישראל: עמ' 7 הסכם בוררות: עמ' 8 סמכויות הבורר: עמ' 8 אישור וביטול פסק הבורר: עמ' 9 ערעור על פסק בורר: עמ' 10 תיקונים לחוק הבוררות: עמ' 10 2. החלטות וצווים בנושא הבוררות: עמ' 15 החלטות וצווים באשר להנמקת פסק הבורר – פסקי ביניים: עמ' 15 תכלית ההנמקה: עמ' 16 החלטות וצווים בנוגע לפסק דין הבורר: עמ' 20 חיוב הבורר בהסכם הבוררות לפסוק על-פי הדין המהותי: עמ' 22 3. משפט משווה – החלטות וצווים באשר לצו בורר: עמ' 23 סיכום ודיון: עמ' 26 רשימת מקורות: עמ' 28

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!